بازرسی گریتینگ

بازرسی گریتینگ

بازرسی گریتینگ و تحویل به مشتری آخرین مرحله از فرایند ساخت گریتینگ می باشد که از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. معمولا بازرسی گریتینگ در طی مراحلی انجام می گردد که به شرح ذیل می باشد:

بازرسی گریتینگ
بازرسی گریتینگ

 

بازرسی گریتینگ و تحویل به مشتری آخرین مرحله از فرایند ساخت گریتینگ می باشد که از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. معمولا بازرسی گریتینگ در طی مراحلی انجام می گردد که  به طور خلاصه توضیح داده خواهد شد:

1- بازرسی قبل از گالوانیزه گریتینگ:

اولین مرحله در بازرسی گریتینگ، بازرسی قبل از گالوانیزه می باشد. در این مرحله پس از اتمام ساخت گریتینگ ها، جهت بازرسی،کلیه گریتینگ ها قبل از گالوانیزه طی نامه ای به مشتری و کارفرما اعلام میشود.

در این مرحله پس از حضور بازرس شخص ثالث یا نماینده کارفرما، کلیه گریتینگ ها مطابق با نقشه های ساخت، بازرسی می شوند. این بازرسی ها شامل بازرسی ابعادی گریتینگ DT،بازرسی ظاهری گریتینگ VT وبازرسی از جوش گریتینگ ها (مطابق با دیتیل جوش اعلام شده) می باشد.

در این مرحله پس از اتمام فرایند بازرسی گریتینگ ها، صورتجلسه بازرسی تنظیم و مدارک بازرسی شامل فرمهای DT&VT به تایید بازرس میرسد و گریتینگ ها آماده ارسال به مرحله بعدی،یعنی گالوانیزه میشوند.

در این مرحله تست بارگذاری گریتینگ ها نیز بنا به درخواست مشتری،نیزانجام میشود. تست بارگذاری گریتینگ در شرکت صنایع دژآهن پارسه به عنوان سازنده برتر گریتینگ در اراک و تهران، برای تمامی پروژها و در حضور نماینده مشتری انجام می شود.

محاسبه آنلاین وزن گریتینگ

2. مرحله بازرسی گالوانیزه، پکینگ وبسته بندی گریتینگ ها:

در این مرحله نیز همانند مرحله اول پس از انجام هماهنگی های لازم جهت بازرسی گالوانیزه وپوشش گریتینگ ها، بازرسی توسط بازرس انجام میشود. بازرسی های این مرحله شامل چند آیتم میشود که به طور مختصر وخلاصه توضیح داده میشود:

بازرسی از ضخامت گالوانیزه گریتینگ ها که با دستگاه الکومتر کالیبره شده انجام میشود. ضخامت سنجی گالوانیزه گریتینگ ها مطابق با استاندارد ASTM A123 صورت می پذیرد و میانگین ضخامت گالوانیزه گریتینگ ها در 5 نقطه باید 75 میکرون وکمتر از آن نباشد. البته این اهم به ضخامت فلز پایه نیز بستگی دارد.

بازرسی از میزان چسبندگی گالوانیزه گریتینگ ها نیز توسط تست ایکس کات X-CUT توسط بازرس انجام میشود که می بایست در محدوده استاندارد باشد.

آخرین مرحله بازرسی از پکینگ، چیدمان وبسته بندی گریتینگ ها می باشد. کلیه گریتینگ ها بر روی پالت چوبی چیدمان وتسمه کشی میشوند. این بسته بندی ونحوه چیدمان گریتینگ ها نیز در بسیاری از موارد مطابق با درخواست مشتری انجام میشود.

جهت شناسایی وردیابی گریتینگ ها،لیبل مخصوص هر بندیل که شامل اطلاعاتی در باره سازنده گریتینگ ها،تعداد گریتینگها،شماره سریال وپلاک گریتینگ ها است بر روی هر بندیل نصب می گردد.

پس از اتمام فرایند بازرسی کلیه مدارک ومستندات مربوط به گریتینگ ها شامل صورتجلسه بازرسی، پکینگ لیستها و رلیز نوت امضاء وبه تایید بازرس محترم می رسد.

ساخت،گالوانیزه، بسته بندی وحمل کلیه گریتینگها، در شرکت صنایع دژآهن پارسه به بهترین شکل ممکن و با کیفیت بالا انجام و هدف کسب رضایت مشتریان وکارفرمایان محترم می باشد

وزن گریتینگ های فلزی به چند عامل بستگی دارد:

ضخامت و ارتفاع تسمه باربر

ضخامت و ارتفاع تسمه رابط (قطر میلگرد رابط)

فاصله باربر ها از یکدیگر

فاصله رابط ها از یکدیگر

لذا می توان نتیجه گرفت با ازدیاد موارد 1 و 2 وزن گریتینگ بیشتر می شود همچنین با کم شدن موارد 3 و 4 وزن گریتینگ بیشتر می شود. لذا با توجه به میزان نیروی وارده جهت تحمل، این 4 مورد تغییر می کنند و درنتیجه در وزن گریتینگ تاثیرگذار است.