گریتینگ فلزی گالوانیزه

گریتینگ_فلزی
گریتینگ_فلزی

گریتینگ فلزی گالوانیزه :

گریتینگ فلز یاز پانچ نمودن تسمه های فلزی در فواصل معین شده، به صورت گریتینگ تسمه در تسمه یا تسمه در میلگرد ساخته می شوند و کاربرد بسیار فراوانی در صنایع مختلف خصوصاً صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، مخازن و…گر  دارد.

انواع گریتینگ فلزی :

گریتینگ تسمه در تسمه

گریتینگ تسمه در نیم تسمه

گرتینگ تسمه در میلگرد یا گریتینگ تسمه درچهار پهلوی تابیده شده

گریتینگ تسمه در تسمه

یکی از متداول ترین گریتینگ های مورد استفاده در صنایع و کارخانجات گریتینگ های تسمه ای می باشد که کاربرد زیادی دارند این گریتینگ ها در ضخامتها و ابعاد گوناگون و با توجه به درخواستها طراحی و تولید می گردد. پوشش گالوانیزه گرم مطابق با استانداردASTM A123 صورت می پذیرد.  در این نوع از گریتینگ شکل کلی ساخت به این صورت می باشد که یا به صورت گریتینگ تسمه در تسمه یا به صورت گریتینگ تسمه در نیم تسمه ساخته میشوند. در گریتینگهای تسمه در تسمه سایز تسمه های باربر وتسمه های رابط به یک اندازه می باشد. در گریتینگهای تسمه در نیم تسمه،  ارتفاع رابط یا همان نیم تسمه معمولاً نصف اندازه تسمه باربر در نظر گرفته میشود. به عنوان مثال چنانچه تسمه باربر 3*30 باشد تسمه رابط یا همان نیم تسمه 3*15 یا در مواقعی هم 3*10 انتخاب میگردد.

 گریتینگ های تسمه در میلگرد

در تولید این نوع گریتینگ از تسمه های فولادی و میلگردهای فولادی استفاده می گردد. در ادامه انواع و اشکال گریتینگ فلزی ساخته شده توسط صنایع دژآهن پارسه در پروژه های مختلف جهت نمایش آورده می شود.  پانچ تسمه ها در این نوع گریتینگ با مقطع دایره ای بوده تا میلگرد یا همان رابط در آن قرار گیرد و سپس مطابق دیتیل جوشکاری ارائه شده از سوی مشتری، میلگردها و تسمه ها جوشکاری (به صورت تک خال) می شوند.

 کف پله (گریتینگ پله)

این نوع قطعه گریتینگی در واقع کف پله فلزی هست که بیشتر برای ایجاد ارتباط بین طبقات یک سازه فلزی و یا پله‌های دور مخازن ذخیره‌سازی نفت و سوخت و یا گاز استفاده می‌گردد.

معمولا در ساخت کف پله های فلزی از ورق آجدار نیز استفاده میشود.  پله ها بسته به موقعیت نصب و طراحی انجام شده به دوشکل ساخته میشوند.

1- ساده بدون بغل پله

2- پله فلزی دارای بغل پله در مواقعی که پله ها داخل نبشی قرار میگیرند معمولاً به صورت ساده ساخته می شوند و در صورتی که پله ها می بایست با شمشیری های کناری یا ناودانی ها پیچ و مهره شوند در آن صورت پله ها دارای بغل پله بوده که دارای سوراخ لوبیایی و سوراخ گرد بوده و با پیچ و مهره به سازه مربوطه متصل ونصب می گردند.

همچنین ببینید

گریتینگ کانال چیست

گریتینگ کانال با نبشی