فروش گریتینگ فلزی

انواع گریتینگ فلزی

گریتینگ فلزی از پانچ نمودن تسمه های فلزی در فواصل معین شده، به صورت گریتینگ تسمه در تسمه یا تسمه در میلگرد ساخته می شوند و کاربرد بسیار فراوانی در صنایع مختلف خصوصاً صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، مخازن و . . . . دارد.

گریتینگ تسمه در تسمه

گریتینگ تسمه در نیم تسمه

گریتینگ تسمه در میلگرد یا تسمه درچهار پهلوی تابیده شده

گریتینگ گالوانیزه
گریتینگ گالوانیزه