پله_فلزی
پله_فلزی

انواع پله و پلتفرم:

پله فلزی یا گریتینگ پله نیز برای راهروهای سازه های فلزی و یا مخازن نفت و پتروشیمی و یا حتی در پله های فرار ساختمان(پله های اضطراری) کاربرد دارد. بدین شکل که دقیقا ساختار آن گریتینگ می باشد با این تفاوت که در کناره های آن معمولا دو پلیت جوش می دهند تا بتوان پله را به شمشیری اتصال داد. همچنین برای جلوگیری از لغزش پای عابران ، بخشی از آن را ورق آجدار جوش می دهند.

۱- گریتینگ: بخش اصلی پله از پنلهای معمول گریتینگ تشکیل شده که به هر دو صورت ساده و مضرس قابل استفاده می باشد.

۲- بغل پله (Side plate) : برای اتصال آسان پله به سازه از بغل پله استفاده می شود که نحوه سوراخکاری آن برای تایپهای مختلف بر اساس استاندارد متغییر می باشد.

۳- جلو پله (Nosing plate)
وظایف این قطعه شامل موارد زیر است:

الف-  افزایش استحکام پله

ب –  بالا رفتن اصطحکاک و جلوگیری از لغزش

ج –  افزایش ایمنی به دلیل وجود انحناء در قسمت جلو

د –  قابل رویت شدن لبه پله در سازه و محل نصب برای افزایش ضریب ایمنی

پله2
پله2