بارگزاری گریتینگ
بارگزاری گریتینگ

بارگذاری گریتینگ :

بارگذاری گریتینگ در اصطلاح به معنای تحمل میزان بار گسترده و بار متمرکز بر هر متر مربع از گریتینگ می باشد.

در بارگذاری گریتینگ عوامل مختلفی را باید مد نظر داشت. نوع گریتینگ، دیتیل ساخت گریتینگ، ابعاد واندازه های تسمه های باربر، مش بندی گریتینگ(فاصله بین تسمه های باربر و رابط ها) از جمله فاکتور های اساسی در بارگذاری گریتینگ می باشند.

صنایع دژآهن پارسه به عنوان سازنده گریتینگ پاسخگوی نیازهای شما مشتریان در ارائه گریتینگ به تهران، گریتینگ به اصفهان و ارسال به سراسر ایران بر اساس نوع کاریری گریتینگ (نفر رو یا ماشین رو) می باشد.