بست و کلمپ گریتینگ
بست و کلمپ گریتینگ

بست و کلمپ گریتینگ :

 جهت تثبیت گریتینگ در محل نصب ، به علت اینکه بتوان گریتینگ را در هنگام نیاز از محل خود بیرون آورد آن را جوش نمی دهند ، بلکه با استفاده از کلمپ یا بست ثابت می کنند.

برای هر عدد گریتینگ معمولا چهار عدد کلمپ یا بست گریتینگ کافی است.

اجزای تشکیل دهنده  کلمپ یا بست گریتینگ ، ابرویی ، چنگکی و پیچ و مهره می باشد.

کلمپ یا بست گریتینگ را نیز پس از تولید ، گالوانیزه گرم و یا سرد می کنند.

گریتینگها به روشهای متفاوتی نصب میشوند.  در روش جوشی گریتینگ ها  به تکیه گاه جوش داده می شوند.

بدین ترتیب که انتهای تسمه های باربر به طول ۲۰ و ارتفاع ۵ میلیمتر به سازه جوش شده و قطعه کاملا ثابت می گردد. مطابق با صفحه 16 از استاندارد MBG53 توجه به این نکته ضروری است که در این روش پس از جوشکاری به دلیل آسیب دیدن گالوانیزه بر اثر جوشکاری، عملیات تعمیر پوشش انجام می گردد.

بهترین روش برای نصب گریتینگ استفاده از کلمپ گریتینگ یا همان بست گریتینگ می باشد.

استفاده از کلمپ و بست گریتینگ از مزایای برخوردار است. سهولت در نصب، جدا سازی گریتینگ از سازه در هر زمان و قیمت مناسب از جمله مزایای کلمپ و بست گریتینگ می باشد.

جهت هر متر مربع از گریتینگ مطابق با استاندارد های ساخت گریتینگ تعداد 4 عدد کلمپ یا بست گریتینگ نیاز می باشد.