سایر استاندارهایی که برای گریتینگ وجود دارد عبارتند از :

INDUSTERIAL TYPE FLOORING AND STAIR TREADS(BS 4592-1)
GRATING DIMENSIONS AND LOADBEARING CAPACITY(DIN 24537)
ASTM A123
STANDARD FOR REPAIR GALVANIZED(A780)

همچنین ببینید :

گریتینگ چیست؟

انواع گریتینگ