لدر و هندریل

ساخت و طراحی انواع هندریل های پل – هندریل های لوله ای- تاج سد – هندریل های صنعتی – پالایشگاهی و نیروگاهی – هندریل های جاده ای – به صورت رنگی و گالوانیزه در صنایع دژآهن پارسه در ابعاد و اشکال متنوع مطابق با نیاز مشتریان.

شرکت صنایع دژآهن پارسه علاوه بر تولید انواع گریتینگ، تولید انواع هندریل های صنعتی، لدر های صنعتی و همچنین انواع هندریل وگارد جاده ای، هندریل و گارد روی پلها و تاج سدها را نیز در رزومه کاری خود دارد.

این شرکت تولید وساخت انواع هندریل ولدر و انواع گارد وحفاظ جاده ای را در بسیاری از پروژه های خود داشته و نصب کلیه موارد یاد شده نیز توسط پرستل با تجربه وفنی صنایع دژآهن پارسه انجام گردیده است.

در حال حاضر تولید حدود 1000 متر گارد و هندریل روی تاج سد را مربوط به یکی از پروژه های بزرگ قرارگاه خاتم الانبیاء را با همراه با نصب در برنامه کاری خود دارد.

پروژه گریتینگ
پروژه گریتینگ