الکتروفورج
الکتروفورج

الکتروفورج :

الکتروفورج یکی از انواع جوش های مقاومتی است که در آن هیچ گونه ماده افزودنی در اتصال وجود نداشته و اتصالی بسیار محکم و یکنواخت ایجاد می کند که فاقد هر نوع عیب جوشکاری نسبت به روش دستی بوده و بسیار مناسب برای عملیات پوشش دهی و آبکاری می باشد .

لذا جوش به روش الکتروفورج اطمینان کامل از استحکام محصول را برای مصرف کننده و تضمین کیفیت را فراهم می نماید.

دراین نوع گریتینگ به واسطه ی جریان الکتریکی با ولتاژ بالا و همچنین فشاری بالای 100 تن بر متر مربع، قطعات باربر و رابط در یکدیگر فورج می شوند. ازاین طریق مسئله ی خوردگی در جوش را در این نوع گریتینگ نخواهیم داشت.

این نوع گریتینگ را نیز می توان به صورت ساده و یا مضرس در اختیار داشت.

گریتینگهای الکترو فورج به صورت پنلهای 6 متری وعرض 1 متر ساخته می شوند که این خود باعث ایجاد محدودیت در ساخت گریتینگ در عرض های بالای یک متر می باشد.

در گریتینگ الکتروفورج بعد از چیدمان تسمه ها ورابط ها در فیکسچر ومیز دستگاه،از نیروی پرس وجریان الکتریکی بالا استفاده میشود که رابط ها وتسمه اصطلاحاً درهم ذوب می شوند وسطحی یکنواخت را بوجود می آورد.

از جمله ویژگیهای اصلی این نوع محصول وزن پایین تر، تطابق با استانداردهای جهانی، تولید اتوماتیک، استحکام بالاتر، زیبایی بیشتر، همگونی و شباهتتمامی شبکه ها و در نهایت هزینه پایین تر در مقایسه با نوع دستی آن می باشد.

گریتینگ های الکتروفورج در پنل های عرض یک متر وطول شش متر ساخته و سپس مطابق با ابعاد واندازه های مشتری برش کاری وفریم و جوشکاری می شوند.