مضرس
مضرس

گریتینگ مضرس :

  گاهی اوقات بنا بر نیاز تسمه های باربر و یا رابط را مضرس (آجدار) می کنند

در این حالت به علت لغزنده بودن سطح مورد استفاده، گریتینگ را با تسمه مضرس می سازند.

دلیل نام گذاری مضرس به این سبب است که تسمه های باربر را مضرس یا به اصطلاح دندانه دار می کنند که باعث ایجاد اصطکاک بالایی میشود.

این گریتینگ بیشتر در مکانهای مرطوب و روغنی کاربرد دارد.

گریتینگ با تسمه مضرس نیز در انواع مختلفی مانند گریتینگ تسمه در میلگرد، گریتینگ تسمه درچهار پهلوی تابیده و گریتینگ تسمه در نیم تسمه ساخته می شود که تسمه های به کار رفته در این نوع از گریتینگها مضرس یا دندانه دار می باشد.

گالری تصاویر گریتینگ مضرس:

گریتینگ مضرس
گریتینگ مضرس