چرا برای گریتینگ ها تلورانس ابعادی منفی در نظر گرفته می شود؟

چرا برای گریتینگ ها تلورانس ابعادی منفی در نظر گرفته می شود؟

گریتینگ ها یا به تنهایی در چهارچوبی قرار می گیرد و یا با در کنار هم قرار گرفتن ایجاد یک فضای مفرش می نماید. اگر گریتینگ از ابعاد مورد نیاز بزرگتر ساخته شود در جای خود قرار نمی گیرد و ممکن است مانع از استقرار گریتینگهای مجاور نیز شود.

گریتینگ
گریتینگ

از طرفی رفتار فلزات در برابر گرمای ایجاد شده در جوشکاری متفاوت و تا حدودی غیر قابل پیش بینی است.و بخصوص در فریم ها ایجاد اعوجاج می کند. این دفرمگی ممکن است از نظر ابعادی اتفاق بیوفتد .پس با در نظر گرفتن گپ حدود ۶ تا ۱۲ میلیمتری در بین گریتینگ ها و یا در بین گریتینگ و قاب میتوان از تاثیر این عوارض ساخت بر گریتینگ های مجاور جلوگیری کرد.

همچنین ببینید : کاربرد گریتینگ و مزایای گریتینگ

نحوه محاسبه وزن گریتینگ

استفاده از گریتینگ بعنوان پله و پلکان

2 دیدگاه

  1. افزایش میزان رضایت مندی مشتریان از گریتینگ های تولیدی،پله های فلزی، کلمپ و بست گریتینگ به نحوی که تاکنون گزارشی مبنی بر نارضایتی وبرگشت محصولات ارائه نشده است.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.