آشنایی بیشتر با گریتینگ

آشنایی بیشتر با گریتینگ برای ایجاد هر طبقه، یا پوشیدن روی هر کانال، نیاز به سقف میباشد. انسان در طی قرون گذشته برای ایجاد سرپناه و رفع نیاز خود برای دسترسی به ارتفاع از سازه های مختلف با متریال متفاوت استفاده کرده است. هر نوع سقفی مناسب با جغرافیای خود و کاربرد آن و مواد […]