گریتینگ اراک

گریتینگ اراک گریتینگ با توجه به محل بكار گیری ، انواع مختلف دارد كه بر اساس جنس آن ، نوع و فاصله قرارگیری تسمه باربر (Bearing Bar) و تسمه رابط (Cross bar) طبقه بندی می شود. مانند گریتینگ های تسمه در میلگرد، گریتینگ های تسمه در تسمه، گریتینگ های تسمه در نیم تسمه، گریتینگ تسمه… ادامه خواندن گریتینگ اراک

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در گریتینگ برچسب خورده با